60 day’s gestation – still in one piece.

60-s päev...
60-s päev…
Meid võib jälgida ja laikida
60-s tiiinusepäev – endiselt ootel…

Kui sulle meeldis see lugu, siis palun laigi ja jaga ka.

Facebook0
Facebook
YOUTUBE